Welkom bij Hond & Baas ZENtraal 

 

Per 1 septeber 2023 zal ik stoppen met mijn werkzaamheden voor

Hond & Baas ZENtraal.

 

 

 

 

 

Gedragstherapie

Gedragstherapie

In veel situaties is het probleemgedrag goed te verhelpen of in ieder geval te verminderen. Ik geef u inzicht zodat u uw hond (beter) leert begrijpen. Ik achterhaal de oorzaak waarom hij/zij doet wat hij/zij doet. Welke emotie van de hond hieraan ten grondslag ligt. Wat de leerervaringen, uit het heden en verleden voor invloed heeft op het gedrag wat uw hond nu laat zien. Deze informatie zorgt ervoor dat u de hond beter gaat begrijpen waardoor u in staat bent om gemotiveerd met uw hond aan de slag te gaan om gewenst gedrag te stimuleren.

Door te kijken naar mogelijkheden die in uw situatie passen, zoek ik naar een oplossing, zodat u in staat bent om verder te werken met uw hond, om het welzijn en geluksgevoel van uw beiden terug te vinden of te vergroten.

Goed om te weten.

Als u hond aanvullend verzekerd is bij een dierziektekostenverzekeraar, is er een kans dat het consult gedragstherapie vergoed wordt. Vraag dit na bij uw verzekering!

 

Aanbond:

U kunt gebruik maken van drie vormen van gedragstherapie, waarbij het tweede en derde traject uitgebreid is. Hierbij gaat u onder mijn begeleiding actief aan de slag met de adviezen die u heeft gekregen. Hierdoor leert u in de praktijk, krijgt u meer inzicht in uw hond en het gedrag, krijgt u extra informatie en heeft u de gelegenheid om meer vragen stellen. Mocht u een angstige hond hebben dan is een uitgebreid traject voor u geschikt.

 

Uitvallende hond.

Wanneer u een uitvallende hond heeft die gromt, blaft, trekt, (poging tot) bijten, gericht op andere honden, mensen of voertuigen dan is traject 2 of 3 aan de orde. Dit vanwege de risico’s van een uitvallende hond. In mijn visie is goede begeleiding hierbij noodzakelijk, want als u zelfstandig aan de slag gaat, is het risico groot dat u signalen van uw hond mist waardoor het gedag juist kan verslechteren. Tijdens de individuele begeleiding help ik u bij het tijdig herkennen van de signalen, de oefeningen en kijken we samen hoe u zelfstandig veilig verder kan trainen en wandelen met uw hond. 

 

Probleemgedrag waaraan u kunt denken is:

 • Uw hond vertoont hyper/druk gedrag.

 • Uw hond volgt u voortdurend / kan moeilijk alleen zijn.

 • Uw hond vindt het ontvangen van bezoek in huis moeilijk.

 • Uw hond durft niet buiten te wandelen.

 • Uw hond valt uit naar andere (vreemde) honden/mensen/fietsers/auto's/enz.

 • Uw hond sloopt.

 • Uw hond blaft hinderlijk veel.

 • Uw hond gromt, snapt, bijt, naar u en/of uw gezinsleden of bezoek.

 • Uw hond likt veel aan de poten – flank /voorwerpen zoals een muur of vloer.

 • Uw hond jaagt zijn staart of schaduw na.

 • Uw hond eet niet-eetbare voorwerpen.

 • Uw hond is geluidsgevoelig, schrikt van (harde) geluiden.

 

Geen snelle oplossing 

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat er geen snelle oplossing is voor het gedragsprobleem. Iets wat al in meer of mindere mate langdurig bestaat, los je niet in één uur op. Ik vraag uw bereidheid tot het investeren in tijd, geduld en aandacht voor uw hond en u zult zien dat dit positief werkt.

 

Werkwijze:

U stuurt mij 3 dagen voorafgaand aan onze afspraak de vragenlijst retour en u indien mogelijk, stuurt u kort beeldmateriaal van het gedrag van uw hond.

LET OP: u lokt het ongewenst gedrag onder geen beding uit om het te kunnen filmen!

 

Traject 1; Het consult gedragstherapie bestaat uit:

 • Voorbereiding aan de hand van het vragenformulier dat u heeft ingevuld.

 • Een huisbezoek van 90 minuten. 

 • Observatie en analyse probleemgedrag.

 • Een op maat gemaakt behandelplan waarin het managementondersteuningsadvies en trainingsplan staat beschreven.

 • 1 flesje 30 ml Bach Bloesem mix op maat gemaakt voor uw hond.  

 • Advies over ondersteunende middelen of inzet van gedragsmedicatie.

 • Tussentijds contact indien u vragen heeft. 

 • Afsluitend 2de huisbezoek max. 60 minuten (na 6 weken).

 • U ontvangt de gids “In dialoog met je hond” een uitgave van Hondsgewijs, Sofie Bardoel en Esther van Workum.

Tarief: € 250,- excl. reiskosten. (voldoen 3 dagen voorgaande het 1ste huisbezoek)

* Uitloop van de individuele les kost € 0,75 cent per minuut. 

 

Traject 2 gedragstherapie.

Dit is gelijk aan traject 1 + 3 lessen individuele begeleiding á 45 minuten.

Tarief; € 345,- excl.reiskosten (voldoen 3 dagen voorgaande het 1ste huisbezoek u heeft de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen in 2 maanden tijd)

* Uitloop van de individuele les kost € 0,75 cent per minuut. 

 

Traject 3 gedragstherapie.

Dit is gelijk aan traject 1 + 5 lessen individuele begeleiding á 45 minuten. 

Tarief; € 420 ,- excl.reiskosten (voldoen 3 dagen voorgaande het 1ste huisbezoek u heeft de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen in 2 maanden tijd)

* Uitloop van de individuele les kost € 0,75 cent per minuut.

 

Betaling gaat middels een Tikkie.

Reiskostenvergoeding 20 km vrij van 9966 VA tot uw postcode, daarna € 0,30 per kilometer, (inclusief reistijd - brandstof vergoeding).