Hond & Baas ZENtraal

Hebt u wel eens:

 

 • dat u zich schaamt voor het gedrag van uw hond?

 • dat het wandelen met uw hond niet leuk meer is?

 • dat u bang bent om uw hond uit te laten, omdat u bent lastiggevallen door een      andere hond?

 • dat u zich machteloos voelt, u niet meer weet wat u nog meer kan doen?

 • dat u uw hond niet meer vertrouwt (bij anderen)?

Kortom, uw hond vertoont (enigszins) probleemgedrag waar u zich geen raad mee weet.

 

Schakel hulp in, ik kan u helpen!          

Gedragsadvies of Gedragstherapie

In veel situaties is het probleemgedrag goed te verhelpen of in ieder geval te verminderen. Ik geef u inzicht zodat u uw hond (beter) leert begrijpen. Ik achterhaal de oorzaak waarom hij/zij doet wat hij/zij doet. Welke emotie van de hond hieraan ten grondslag ligt. Wat de leerervaringen, uit het heden en verleden voor invloed hebben op het gedrag wat uw hond nu laat zien.  Door te kijken naar mogelijkheden die in uw situatie passen, zoek ik naar een oplossing, zodat u in staat bent om verder te werken met uw hond, om het welzijn en geluksgevoel van uw beiden terug te vinden of te vergroten.

 

Geen snelle oplossing  

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat er geen snelle oplossing is voor het gedragsprobleem. Iets wat al in meer of mindere mate langdurig bestaat, los je niet in één uur op. Ik vraag uw bereidheid tot het investeren in tijd, geduld en aandacht voor uw hond en u zult zien dat dit positief werkt.

 

 

Wat is het verschil tussen gedragsadvies en gedragstherapie? 

 

Gedragsadvies 

Wanneer u sinds kort een (enkelvoudig) gedragsprobleem bij uw hond opmerkt of het gedrag zich niet in ernstige mate (dagelijks) voordoet, kan gedragsadvies voldoende zijn. Door tijdig hulp in te schakelen kunt u voorkomen dat de problemen groter worden.

 

Probleemgedrag waarvoor we gedragsadvies inzetten

 • uw hond vertoont hyper/druk gedrag.

 • uw hond volgt u voortdurend.

 • uw hond vindt het ontvangen van bezoek in huis moeilijk.

 • uw hond springt tegen bezoek op (zonder agressie).

 • uw hond blaft als er iemand aan de deur staat.

 • uw hond begint af en toe met het slopen van spullen.

 • uw hond wordt enigszins onrustig als u weggaat van huis of gaat slapen.

 

Het traject gedragsadvies bestaat uit:

 • de voorbereiding aan de hand van het door u ingevulde intakeformulier

 • een huisbezoek van 90 minuten tot tot maximaal 120 minuten

 • tips voor management en ondersteuningsadvies hand-out van het trainingsplan

 • 1 x nazorgcontact per mail of telefoon (max. 30 minuten) 

 • U ontvangt de gids “In dialoog met je hond” een uitgave van Hondsgewijs, Sofie Bardoel en Esther van Workum.

U stuurt mij 3 dagen voorafgaand aan onze afspraak de vragenlijst retour en u stuurt (indien mogelijk) kort beeldmateriaal van het gedrag van uw hond via https://wetransfer.com

Tarief: € 135,-

 

Gedragstherapie 

Wanneer uw hond (meervoudige) ernstige en/of langdurige gedragsproblemen laat zien, die zich (bijna) dagelijks voordoen, zet ik gedragstherapie in. Bij gedragstherapie maak ik een uitgebreide analyse waarbij ik de diagnose stel, kijk welke emotie van uw hond een rol speelt, welke factoren een rol spelen waarom uw hond doet wat hij/zij doet. Deze informatie zorgt ervoor dat u de hond beter gaat begrijpen waardoor u in staat bent om gemotiveerd met de hond aan de slag te gaan.

 

Probleemgedrag waarbij ik gedragstherapie inzet, kunt u denken aan o.a.:

 • uw hond kan moeilijk alleen zijn (buren klagen b.v. over blaffen, joelen).

 • uw hond valt uit naar andere (vreemde) honden/mensen/fietsers/auto's/enz.

 • uw hond sloopt.

 • uw hond blaft hinderlijk veel.

 • uw hond gromt, snapt, bijt, naar u en/of uw gezinsleden of bezoek.

 • uw hond likt veel aan de poten – flank /voorwerpen zoals een muur of vloer.

 • uw hond jaagt zijn staart of schaduw na.

 • uw hond eet niet-eetbare voorwerpen.

 • uw hond is geluidsgevoelig, schrikt van (harde) geluiden.

 

Het traject gedragstherapie bestaat uit:

 • de voorbereiding aan de hand van het intakeformulier en zo nodig (wetenschappelijk) vooronderzoek

 • een huisbezoek van 90 minuten tot maximaal 120 minuten

 • observatie en analyse probleemgedrag

 • een op maat gemaakt behandelplan waarin het managementondersteuningsadvies en trainingsplan staat beschreven

 • 2de huisbezoek max. 60 minuten (na 4  á 6 weken).

 • U ontvangt de gids “In dialoog met je hond” een uitgave van Hondsgewijs, Sofie Bardoel en Esther van Workum.

U stuurt mij 3 dagen voorafgaand aan onze afspraak de vragenlijst retour en u stuurt (indien mogelij) kort beeldmateriaal van het gedrag van uw hond via https://wetransfer.com

Tarief: € 225,-

* Als u hond aanvullend verzekerd is bij een dierziektekostenverzekeraar, is er een grote kans dat het consult gedragstherapie vergoed wordt. Vraag dit na bij uw verzekering! 

* U kunt in twee termijnen betalen 2 x 112,50 in twee maanden tijd. 

 

 

Nazorgtraject

Als u na het huisbezoek bij gedragsadvies of gedragstherapie binnen 5 werkdagen besluit om gebruik te maken van een individueel trainingstraject, ontvangt u een aantrekkelijke korting.

   

Losse les          1 x 45 minuten      normaal € 35              nu €   30,-                                          

Strippenkaart   3 x 45 minuten      normaal € 115            nu €   90,-                    

Strippenkaart   5 x 45 minuten      normaal € 185,-          nu € 150,-

 

 

Reiskostenvergoeding de eerste 20 km vrij van 9966 VA tot uw postcode, daarna € 0,30 per kilometer, (inclusief reistijd - brandstof vergoeding).